Eco Balance

Laminat- og lamelparketprodukterne fra Eco Balance-serien og vores sortiment af elastiske gulvbelægninger i serien Eco Balance PUR forbinder designkvalitet og innovation med en i økologisk henseende særligt hensigtsmæssig produktion.

Skoven er livsgrundlaget – for mennesker, dyr og planter. Derfor er det vigtigt at bevare denne arv for generationer.

Denne opgave løfter vi hos Parador i særligt høj grad, f.eks. med Eco Balance lamelparket: Her kan vi ved at bruge mindre træ med samme høje materialekvalitet arbejde endnu mere ressourceskånende end hidtil. Desuden producerer vi i den østrigske by Güssing, der betegnes som et øko-mekka, fordi man der har skabt en selvstændig energioase ved hjælp af et biomasse-kraftværk. I kraftværket fordampes dagligt 50 tons træ, primært restaffald fra vores lamelparketfabrik, der selv udelukkende udnytter økostrøm fra vandkraft. Af den udvundne energi genereres mere fjernvarme og strøm, end Güssing kommune selv kan forbruge. Og i fremtiden skal der endda produceres biodiesel. Kraftværket udleder i sin drift kun lige så meget CO2 som træerne, der udgør biomassen, tidligere har optaget fra atmosfæren ved fotosyntese igennem deres vækst. Cyklussen med at dyrke træ og brænde træ er derfor i sig selv CO2- neutral.

Og hos Parador er vi glade, hvis vi med Eco Balance kan påvirke menneskers tænkning og handling positivt. Hos Parador mødes entreprenørånd og økologi – fra vores partnere i skovdriften via hele produktionen til detaljer som f.eks. vores produkters emballager.

Please confirm your language in order to continue