Privacy Policy

Databeskyttelseserklæring

Vi glæder os over din interesse for vores Parador hjemmeside. Beskyttelsen af din privatsfære er meget vigtig for os. Nedenfor informerer vi dig udførligt om håndteringen af dine personlige data. Principielt handler vi i overensstemmelse med bestemmelserne til beskyttelse af personlige data i henhold til databeskyttelsesforordningen (DSGVO), den tyske databeskyttelseslov (BDSG) i den nye version og andre retsforskrifter.

 

Navn og kontaktdata

Ansvarligt organ er Parador GmbH, som kan kontaktes via følgende kontaktdata:

Millenkamp 7 – 8
48653 Coesfeld

Administrerende Direktør

Lubert Winnecken (formand), Hendrik Voß, Dhirup Choudhary

 

 

Kontaktdata databeskyttelsesrepræsentant

E-mail: Datenschutz@Parador.de

 

Formål og retsgrundlag for databehandling

Vi indsamler personlige data, når du frivilligt oplyser os disse som led i din ansøgning, din bestilling af prøver og kataloger, når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail) eller ved oprettelse af en kundekonto.

Desuden indsamles der personlige data ved anmodning om en rådgivningsaftale, som led i en forhandlersøgning og ved reservering af varer hos en lokal partner. Til den videre afvikling af disse processer bliver din anmodning inkl. dine personlige data ledet videre til den af dig valgte handelspartner.

Ved afvikling af en direkte online-bestilling af varerne i indkøbskurven, leder vi dine data vedrørende varevalget videre til den af dig valgte online-shop uden personreference.

Hvilke data der indsamles fremgår af de pågældende indtastningsformularer. En indtastning af personlige data er nødvendigt både ved en ansøgning, bestilling af prøver og kataloger via en oprettet kundekonto samt ved såkaldte „gæstebestillinger“ og ved anmodning om en rådgivningsaftale eller ved reservering af varer hos en lokal partner. Vi bruger de af dig oplyste data til afvikling af ansøgninger og til bestilling af prøver/kataloger og til behandling af dine forespørgsler.

 

Modtagere af dataene

  • Interne afdelinger
  • Partnervirksomheder som led i underentrepriser

 

En videresendelse af dine data til tredje sker kun, hvis dette er nødvendigt til opfyldelse og afvikling af den pågældende ydelse.

 

Til afvikling af prøve- og katalogbestillinger giver vi dine data videre til den med leveringen betroede forsendelsesvirksomhed, så vidt dette er nødvendigt for leveringen.

Til afvikling af rådgivningsaftale eller til reservering af varer hos en af vores lokale handelspartnere, sender vi dine personlige data videre til den af dig valgte partner.

Efter videresendelse til den af dig valgte handelspartner til afvikling af en rådgivningsaftale, en reservering af varer hos en lokal handelspartner eller til videresendelse i forhandler-onlineshoppen er den videre brug af dine data underlagt den pågældende handelspartners databeskyttelsesbestemmelser.

 

Overførsel til tredjelande

P.t. ikke planlagt

 

Lagringstid af dataene

  • Som led i forretningsforbindelser for varigheden af denne forbindelse
  • Regnskabsrelevante informationer 10 år

 

Du kan besøge vores hjemmeside uden at give personlige oplysninger. Vi gemmer kun adgangsdata i såkaldte server-logfiles, såsom f.eks. navnet på den ønskede fil, dato og klokkeslæt for åbningen, overført datamængde og den anmodende udbyder. Disse data evalueres udelukkende til sikring af en fejlfri drift af siden og til forbedring af vores tilbud og tillader ingen konklusion om din person.

En givet indvilligelse til lagring af dine kundedata (f.eks. på kontaktsiden) kan du til enhver tid tilbagekalde med fremtidig virkning pr. e-mail til: Datenschutz@Parador.de

 

Ret til oplysning, berettigelse, sletning, begrænsning af behandlingen

Kunder, interessenter og medarbejdere hos Parador GmbH har ret til oplysning, berettigelse, sletning, begrænsning af behandlingen af de hos os gemte personlige data. Disse slettes, hvis der ikke foreligger nogen opbevaringspligter. Så længe der foreligger opbevaringspligter, kan der foretages en begrænsning af behandlingen.

 

Ret til indsigelse, dataoverførbarhed og tilbagekaldelse en indvilligelse

Kunder, interessenter og medarbejdere har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og ret til dataoverførbarhed. Såfremt behandlingen beror på indvilligelsen som i tilfælde af indvilligelse til kontakt via e-mail, kan denne indvilligelse til enhver tid tilbagekalde med fremtidig virkning.

 

Ret til klage ved tilsynsmyndigheden

Berørte personer har ret til at klage hos den ansvarlige tilsynsmyndighed. Kontaktdataene for den ansvarlige tilsynsmyndighed er:

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44; 40102 Düsseldorf; Tlf.: 0049 (0)211/38424-0; poststelle@ldi.nrw.de

Nødvendigheden af tilrådighedsstillelsen af data

Tilrådighedsstillelsen af personlige data er nødvendig til udførelse af forretningsforbindelsen. Ved manglende tilrådighedsstillelse af disse data kan en forretningsforbindelse med Parador GmbH være helt eller delvist umulig.

En automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, udføres ikke i denne sammenhæng.

 

Behandling af personlige data

Vi indsamler, behandler eller bruger kun dine personlige data som led i vores internettilbud, når du ved en forespørgsel via e-mail sender os de til behandling af dit anliggende nødvendige data. Du kan selv bestemme, om og hvilke data du sender os.

Brug og videresendelse af personlige data og formålsbestemmelse

Når du sender os en e-mail opstår der personlige data. Derfor træffer vi de nødvendige forholdsregler for en beskytte disse data og behandler så udelukkende disse til afvikling af kontrakten og til varetagelse af vores egne berettigede forretningsinteresser (iht.. art. 6 stk. 1 lit.f DSGVO). Alle systemer, hvor dine data er gemt, er password-beskyttet og kun tilgængelige for bestemte personer. Vores medarbejdere er blevet forpligtet til at behandle data fortroligt. Vi giver ikke vores kunders personlige data videre til uautoriserede tredjeparter.

Links til andre internettilbud

Såfremt vi som led i vores internettilbud ved hjælp af link henviser til andre internetsider, så er operatøren af det fremmede tilbud eller sider i dette tilfælde ansvarlig for forskrifterne vedrørende databeskyttelse.

 

Brug af cookies

At gøre besøget på vores hjemmeside attraktivt og for at muliggøre brugen af bestemte funktioner, bruger vi såkaldte cookies på de forskellige sider. Herved drejer det sig om små tekstfiler, som gemmes på din enhed. Enkelte af de af os brugte cookies (såkaldte session-cookies) slettes igen efter browser-sessionen, altså efter lukning af din browser. Andre cookies bliver på din enhed og tillader os at genkende din browser ved næste besøg (persistent cookies). På denne måde, er der teknisk mulighed for at danne såkaldte „brugerprofiler“. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at du med din bekræftelse af databeskyttelsesbestemmelserne accepterer brugen af cookies. Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om brugen af cookies og separat kan bestemme over du accepterer disse eller du kan udelukke brugen af cookies i bestemte tilfælde eller generelt. Hvis du ikke accepterer cookies kan funktionaliteten af vores website være begrænset.

 

Brug af Google Analytics til webanalyse

Denne hjemmeside benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (www.google.de). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer og som tillader en analysering af din brug af websitet. De med denne cookie genererede informationer om din anvendelse af denne hjemmeside bliver som regel overført og gemt til/på en server fra Google i USA. I tilfælde af aktivering af IP-anonymiseringen på denne hjemmeside, afkorter Google dog forinden din IP-adresse inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre af aftalen omfattede stater vedrørende det europæiske økonomiske samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver hele IP-adressen overført til en Google server i USA og afkortet der. IP-anonymisering er aktiv på denne website. På vegne af hjemmesiden operatør vil Google anvende disse informationer til en evaluering af din brug af hjemmesiden for at sammenfatte en rapport om hjemmesideaktiviteterne til hjemmesideoperatøren og for at levere yderligere med brugen af hjemmesiden og internettet forbundne serviceydelser. Den som led i Google Analytics fra din browser overførte IP-adresse sammenkædes ikke med andre oplysninger fra Google. Du kan forhindre en lagring af disse cookies med en tilsvarende indstilling af din browser-software; vi gør dig dog opmærksom på, at du i dette tilfælde i givet fald ikke kan benytte alle funktionerne på denne hjemmeside fuldt ud. Du kan desuden forhindre registreringen af de med denne cookie genererede og med brugen af websitet relaterede oplysninger (herunder din IP-adresse) til Google samt behandlingen af disse oplysninger af Google, idet du downloader og installerer det under følgende link tilgængelige browser-plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativt til dette browser-plugin kan du klikke her for fremtidigt at forhindre en registrering af Google Analytics på dette website. Derved deponeres der en opt-out-cookie på din enhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på dette link igen.

 

Brug af social plugins (facebook, google +, Twitter, Pinterest, Instagram)

På vores website bruges der såkaldte social plugins („plugins“) fra de sociale netværk Facebook og Google+ og mikroblogging servicen Twitter samt Pinterest og Instagram. Disse servicer tilbydes af Facebook Inc., Google Inc. og Twitter Inc. samt Pinterest og Instagram („udbyder“). Facebook drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). En oversigt over plugins fra Facebook og deres udseende finder du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). En oversigt over plugins fra Google og deres udseende finder du her: https://developers.google.com/+/web/

Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. En oversigt over Twitter knapfladerne og deres udseende finder du her: https://twitter.com/about/resources/buttons

Pinterest drives af Pinterest, 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, USA. Yderligere informationer findes på Internettet på www.pinterest.com.

Instagram tilbydes af Facebook. Yderligere informationer findes på Internettet på www.instagram.com.

 

Hvis du åbner en side på vores websted, der indeholder et sådant plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til serverne hos Google, Facebook, Twitter, Pinterest eller Instagram. Indholdet af dette plugin overføres direkte til din browser fra den pågældende udbyder og integreres i siden. Grundet integrationen af disse plugins får udbyderen informationen, at din browser har åbnet den tilsvarende side på vores websted, også hvis du ikke har en profil hos det tilsvarende sociale netværk eller ikke netop er logget ind. Denne information (herunder din IP-adresse) overføres af din browser direkte til serveren hos den pågældende udbyder (f.eks. i USA), hvor den gemmes. Hvis du er logget ind på et af de sociale netværk, kan udbyderne direkte tilordne din profil besøget på vores website f.eks. på Facebook eller Google+ eller Twitter. Hvis du interagerer med disse plugins, f.eks. trykker „Like“-knappen eller „+1“-knappen, bliver den tilsvarende information også overført direkte til en server hos en udbyger og gemt. Desuden bliver informationerne offentliggjort i det sociale netværk og vist for dine kontakter. Dataindsamlingens formål og omfang og den videre behandling og brug af dataene via udbyderen samt dine desangående rettigheder og indstillingsmuligheder vedrørende dit privatliv fremgår af udbyderens databeskyttelseshenvisninger.

Databeskyttelseshenvisninger fra Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Databeskyttelseshenvisninger fra Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Databeskyttelseshenvisninger fra Twitter: https://twitter.com/privacy

Databeskyttelseshenvisninger fra Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy-policy-0

Databeskyttelseshenvisninger fra Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Hvis du ikke ønsker, at Google, Facebook, Twitter, Pinterest eller Instagram tilordner de via vores websted indsamlede data direkte til din profil i det pågældende sociale netværk, skal du inden dit besøg på vores website logge dig ud hos det tilsvarede netværk. Du kan med add-ons til din browser også komplet forhindre indlæsningen af plugins, f.eks. med skript-blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

 

Sikkerhed

Vi træffer tekniske og organisatoriske forholdsregler for at garantere dine personlige datas sikkerhed. Dine data beskyttes mod tab, ødelæggelse, forfalskning, manipulation og uautoriseret adgang. Hvis du ønsker at sende os fortrolige data og foretrækker en sikker kommunikationskanel, så send og krypterede e-mails via S/MIME. Vores offentlige nøgle [S/MIME Public-Key] sender vi dig også via e-mail. Vores websites er desuden tilgængelige via TLS kryptering [https].

 

Spørgsmål, bemærkninger og oplysninger

Ved spørgsmål vedrørende indsamling, behandling eller brug af dine personlige data, ved oplysninger, berigtigelser, blokering eller sletning af data samt ved tilbagekaldelse af i givet fald tildelte indvilligelser eller ved indsigelse mod en bestemt brug af dataene, bedes du henvende dig til vores interne databeskyttelse pr. e-mail: Datenschutz@Parador.de

Please confirm your language in order to continue