Træ for træ

Parador understøtter Felix Finkbeiner og skoleelev-initiativet Plant-for-the-Planet

Lignende artikler

Træer er vores tidsjoker

til artiklen

Og mens søsteren hviner højlydt, idet hun fjerner en hveps fra sit lange hår, er Felix ikke til at bringe ud af fatning. Hvorfor gør vi ikke endelig, som klimaforskerne anbefaler? Hvis ikke vi børn handler nu, vil det være for sent!

Trods sin alder er den unge aktivist absolut selvstændig og overordentligt selvbevidst. Felix Finkbeiner er jo nu engang blevet overdænget med priser fra hele verden for sit skoleelev- initiativ Plant-for- the- Planet, som han allerede satte i værk i 2007. Voksne som fyrst Albert af Monaco eller Gisele Bündchen stiller op til fotografering for hans klimabeskyttelses- kampagne Stop talking.Start planting! Klaus Töpfer er protektor for organisationen. Det hele begyndte egentlig i det stille: Da Felix skal skrive et foredrag om den globale opvarmning, finder han på internettet oplysninger om Wangari Maathai og miljøorganisationen Green Belt. Den havde i Kenya og andre afrikanske lande på 30 år plantet mere end 30 millioner træer for at modvirke skovrydning og jorderosion. Inspireret af ideen fra modtageren af Nobels fredspris slutter Felix sit foredrag med ordene: Vi børn bør plante en million træer i hvert af verdens lande! Af sin skoleleder bliver han derpå sendt til andre skoler som foredragsholder om bæredygtighed; et overvældende antal børn tilslutter sig handlekraftigt hans opfordring til at plante træer og til klimaretfærdighed. Snart iværksætter børn overalt i verden egne initiativer, organiseret via internettet og hjemmesiden for den unge organisation plant-for- the-planet.org. På konferencer og ved børneakademier i lande som Kina, Japan og Sydkorea, Norge, USA, Mexico, Schweiz, Italien, Spanien, Østrig og i store dele af Afrika, foran Europaparlament og hos de Forenede Nationer agiterer Felix og hans ambassadører for klimaretfærdighed.

 

"For os børn handler det ikke om at forskønne naturen!"

Teen har trukket længe nok; posen lander efter et sikkert kast på en lille kompostbunke. "Vi opfordrer til, at de voksne endelig holder op med at stikke os blår i øjnene. I årevis er der på klimakonferencerne i slutningen af december og på G8-topmøderne om sommeren igen og igen formuleret flotte målsætninger for klimabeskyttelsen. Men de er fortsat langtfra blevet ført ud i livet. 30.000 børn dør hver dag af sult i verdens fattige lande, mens de voksne i de rige lande blæser kuldioxid ud til overflod. Disse forhold skal vi bringe til ophør!" Felix' fremtidsplaner lyder vidtløftige – men de kan være mulige at realisere. Finkbeiner vil gerne stifte et verdensomspændende børneparti; globale love skal sørge for, at udledningen af skadelige drivhusgasser sænkes til nul. "Vi organiserer os for tiden som de unge demonstranter i landene i den arabiske verden, og helt som de vil vi også iværksætte fredelige revolutioner". Ak ja, og derudover vil han også gerne plante 1.000 milliarder sammen med sine kampfæller. 1,2 %, nemlig 12 milliarder træer har de allerede klaret på de seneste fem år. Blandt andre Parador sørger for, at i det mindste dette store tal når inden for rækkevidde: For hvert solgte sortiment af den nye gulvserie Eco Balance planter Parador et træ sammen med Plant-for- the- Planet. Er Felix Finkbeiner egentlig overhovedet ikke bange for, at magtfulde lobbygrupper og træge politikere vil kunne udslukke hans drøm? "Ingen grund til bekymring", Felix peger på hyttens loft.

"Det er ligesom med hvepse: Nogle gange kommer de flyvende imod en, og man går lidt i panik. Men egentlig gør de ikke en noget. Og man skal vide: Med undtagelse af dronningen vil de ikke overleve vinteren."

Please confirm your language in order to continue