"Træer er vores tidsjoker"

I anledning af markedslanceringen af Eco Balance taler Volkmar Halbe, administrerende direktør for Parador, med den 13-årige Felix Finkbeiner, grundlægger af og verdenspræsident for børneorganisationen Plant-for-the-Planet, om gode ideers magt.

Lignende artikler

Parador arrangerer det første børneakademi i Hannover

til artiklen

Felix Finkbeiner: Som et symbol på klimaretfærdighed vil vi plante 1.000 milliarder træer over hele kloden. Bæredygtighed er for os ikke et modeord til skåltaler, men det eneste koncept, således at vi børn også har en fremtid, sådan som I voksne har haft det.

Volkmar Halbe: I har også ydet en indsats for det! Vi vil også yde vores bidrag og støtter jer i det, ved at vi for hver pakke Eco Balance, som Parador sælger, planter et træ sammen med Plant-for-the-Planet.

Felix Finkbeiner: Vi er meget glade for denne støtte. Vores bevægelse har udviklet sig ud fra en skoleide uden incitament udefra. Jeg skulle holde et oplæg om klimakrisen. Den gang stiftede jeg bekendtskab med modtageren af Nobels fredspris, Wangari Maathai, som har plantet 30 millioner træer på 30 år i Kenya og andre lande. Da jeg hørte om det, fik jeg spontant ideen om, at vi børn jo også kan plante træer, i Tyskland og i hele verden.

Volkmar Halbe: Netop det, synes jeg, er det imponerende ved jeres initiativ: At det er lagt op i en så gigantisk målestok. Dette: Jeg går bare i gang, jeg driver det videre!, det viser Plant-for-the-Planet utroligt oprindeligt. Meget er muligt, hvis bare man vil; når en god ide er kommet til verden, parret med en sund portion vedholdenhed. Det gælder for Parador såvel som for Plant-for-the-Planet: Det afgørende er, at man ser en tanke, en ide i horisonten. Det næste skridt går ud på at vinde kampfæller for sin sag; alene når man ikke langt. Jeg sammenligner det gerne med et puslespil. Felix, forestil dig, at jeg lægger et puslespil med 300 brikker foran dig. Hvor lang tid skal du bruge til at samle det?

Felix Finkbeiner: En time?

Volkmar Halbe: Forestil dig nu, at du slet intet forlæg har. Så skal du bruge væsentligt længere tid! Sådan er også med virksomheders ideal: Jo tydeligere forlægget er, desto lettere er det at opnå et godt resultat. Lad os tage Eco Balance. Med vores nye laminat- og parketprodukter forbinder vi designkvalitet og teknisk innovation med en bæredygtig, økologisk forsvarlig produktion. Således kan vi ved vores Eco Balance parket ved at bruge mindre træ med samme høje materialekvalitet arbejde endnu mere ressourceskånende end hidtil. Desuden producerer vi i den østrigske by Güssing, der betegnes som et øko-mekka, fordi man der har skabt en selvstændig energioase ved hjælp af et biomasse-kraftværk. I kraftværket fordampes dagligt 50 tons træ, primært affald fra vores parketfabrik, der selv udelukkende udnytter økostrøm fra vandkraft. Af den udvundne energi genereres mere fjernvarme og strøm, end Güssing kommune selv kan forbruge og i fremtiden endda biodiesel. Kraftværket udleder i sin drift kun lige så meget CO2 som træerne, der udgør biomassen, tidligere igennem deres vækst har optaget fra atmosfæren ved fotosyntese. Cyklussen med at dyrke træ og brænde træ er derfor i sig selv CO2-neutral.

Felix Finkbeiner: Lyder interessant!

Volkmar Halbe: Den, der arbejder mit skovdrift, bliver automatisk meget sensibel over for, at ikke alting er der i overflod. Regenererbare levende ressourcer må vi kun udnytte i det omfang, som nye kulturer vokser naturligt op igen. Ressourcerne er begrænsede.

Felix Finkbeiner: Netop sådan opfatter vi børn det også. For nyligt har vi med Plant-for-the- Planet været i Afrika – i Kenya, Tanzania, Sydafrika og Lesotho. Der har vi arrangeret tyve børneakademier. Det er endags-workshops, hvor vi opmuntrer børn til at være aktive og plante træer. Derudover taler vi i denne sammenhæng om vores 3-punkts-plan, om hvordan vi ville redde verden, hvis vi var regeringslederne. Det første punkt er at plante 1.000 milliarder træer i hele verden. Det andet, at vi skal ned på nul CO2-emissioner frem til år 2050. Det lyder vanskeligt – men for at begrænse opvarmningen af jorden, er det bydende nødvendigt at gøre noget. Og umuligt kan det heller ikke være. Hele den teknologi, vi skal bruge til det, eksisterer allerede. Vi skal blot anvende den – det viser også dit eksempel Güssing.

Volkmar Halbe: Jeg er glad for, at vi kan påvirke menneskers tænkning og handling positivt.

Felix Finkbeiner: Vi løser dog ikke verdens problemer, kun ved at alle mennesker, at alle firmaer yder et positivt bidrag. Vi har derudover brug for globale love. Ellers formår vi ikke at bevæge hver enkelt til virkeligt at forandre sin adfærd. Desværre finder der ingen fungerende politik på verdensplan, der kunne opstille globalt gældende spilleregler. En regel som f.eks. vores tredje punkt til at redde vores fremtid: Hvert menneske må kun udlede en begrænset mængde CO2 om året, det er 1,5 tons. Dem, der vil uddele mere, skal betale til dem, der udleder mindre. Det kalder vi klimaretfærdighed. Derfor er jeg meget tilfreds med, at Parador støtter os – ikke kun ved at plante træer, men også ved at arrangere akademier i fællesskab. Sådan når vi ud til endnu flere børn, der bliver en del af det hele, og som arbejder på vores succes som ambassadører for klimaretfærdighed.

Volkmar Halbe: Også det er et væsentligt aspekt af bæredygtighed, som du har nævnt tidligere: Udviklingen af samfundet som en vej, der muliggør medvirken for alle – med det mål at opnå et permanent fremtidssikret samfund, der rummer levemuligheder for alle. Dette ansvar er vi som virksomhed, der agerer over hele verden, bevidste om. At holde dette sociale aspekt ved bæredygtighed i balance med det økologiske, men også med det økonomiske, der jo er grundlaget for at opnå vedvarende beskæftigelse og velstand, har altid vores målsætning. Hos Parador mødes entreprenørånd og økologi – fra vores partnere i skovdriften via hele produktionen til detaljer som f.eks. vores produkters emballager. Dette gælder ikke kun for Eco Balance parket. Også til fremstillingen af vores nye laminatsortiment anvender vi råstoffer fra regional, bæredygtig skovdrift, som er fri for organiske opløsningsmidler og dermed med lav emission. Eco Balance laminat fremstilles på vores fabrik i Coesfeld – hvis noget ikke skulle være i orden her, får jeg det at vide som den første; mit skrivebord står simpelthen kun et par meter væk fra produktionen. Men alt er i orden. Det sørger vi for i egen interesse – og for vores børns skyld.

Felix Finkbeiner: Jeg synes, det er godt, når direktører i store virksomheder gør sig tanker om fremtiden for os børn. Hvis virksomhedslederne, politikerne og borgerne slog sig sammen, så kunne I i fællesskab redde børnenes fremtid.

Volkmar Halbe: Det er vi helt enige om, og jeg ønsker dig fortsat held og lykke!

 

FLERE OPLYSNINGER

SKOLEELEV-INITIATIVET “PLANT-FOR-THE-PLANET”

til hjemmeside

Please confirm your language in order to continue