Lægning

Parador færdiglamelparket kan anvendes i alle beboelsesområder, men afhængigt af udnyttelsen også i kontorer og forretningslokaler. Det anbefales ikke at lægge gulvet i vådrum.

Parador lamelparket kan man lægge på to måder: Med limning på hele fladen eller som svømmende lægning. Lamelparketgulv, der er limet på hele fladen, er forholdsvis lydsvagt (trinlydsdæmpning), da vibrationer og hulrum i vid udstrækning kan udelukkes. Den svømmende lægning af Parador lamelparket kan takket være det enkle AUTOMATIC-CLICK-system udføres hurtigt og problemfrit uden forkundskaber – og er derfor den foretrukne lægningsmetode.

Inden lægningen skal plankerne akklimatiseres i det rum, hvor de skal lægges, i en periode på mindst 48 timer ved en rumtemperatur på over 17 °C og en luftfugtighed på 35-60 %. Det vil sige, at de lukkede pakker skal tilpasse sig klimaforholdene i rummet. De bør ligge på et plant underlag. Netop i nybyggerier, hvor luftfugtigheden som regel er meget høj, er det vigtigt at overholde disse punkter.

Alle eksisterende underlag skal være plane, tørre og tilstrækkeligt faste. Underlagets overflade skal være uden revner eller afskalninger. Løse underlag eller underlag, der ikke er tilstrækkeligt faste, som f.eks. tæppe, skal fjernes. Mineralske underlag samt afretningslag skal være tilstrækkeligt tørre og kræver en dampspærre. Undergulvet spiller en afgørende rolle for den videre lægning: Det udligner minimale ujævnheder, reducerer rum- og trinlyd og yder ved mineralske underlag den nødvendige fugtbeskyttelse. Parador tilbyder undergulve, der passer til ethvert anvendelsesformål.

Da træ alt efter klimaforholdene enten kvælder eller svinder, skal der ved lægningen laves ekspansionsfuger mod alle faste bygningsdele. Ved store og vinklede flader eller ved lægning fra rum til rum er ekspansions- eller bevægelsesfuger desuden nødvendige. Som tommelfingerregel gælder: Materialetykkelsen som ekspansionsfuge.  Ved lægningen skal plankerne kontrolleres omhyggeligt for materialefejl. Derudover skal planker fra flere pakker blandes for at opnå et ensartet udseende. Takket være den patenterede klikteknik går lægningen hurtigt og enkelt.

Hvad angår lamelparketgulves belastningsevne skal man være opmærksom på, at alle træsorter skal klassificeres i forskellige hårdhedsgrader. Den almindeligste metode til bestemmelse af hårdheden er efter Brinell. Brinellhårdheden HB i N/mm2 måles ved en træfugtighed på 12 %. Jo højere værdien er, desto hårdere er træet.

Ved olierede overflader anbefales det at oliere fladen umiddelbart efter lægningen. Dette giver gulvet en ekstra beskyttelse imod belastninger. Du kan finde flere oplysninger om dette i vores rådgiver. Under rubrikken Tilbehør finder du den egnede plejeolie.

 

Please confirm your language in order to continue