Monteringen

Parador ClickBoard og dekorpaneler kan principielt anvendes i alle husets rum. De kan således også anvendes i rum med skiftende, klimatiske betingelser, som f.eks. badeværelse eller køkken. ClickBoard og dekorpaneler bør dog ikke anvendes i områder med vandsprøjt.

For at undgå beskadigelser bør særligt lange formater bæres af to personer. Før montering skal panelerne akklimatiseres i mindst 48 timer i uåbnet emballage på brugsstedet. Til monteringen kræves der en underkonstruktion, der påsættes ClickBoard eller dekorpaneler.

Sørg for at underkonstruktioner er korrekt i lod og vatter, så du opnår et optimalt monteringsresultat. For paneler med en samlet tykkelse over 11 mm skal underkonstruktionens afstand være på 60 cm, for paneler med en samlet tykkelse under 11 mm skal afstanden være på 40 cm. Ved monteringen skal du sørge for, at panelernes not vender nedad.

Monteringen kan derefter klares af én person, men det går nemmere med to. ClickBoard fastgøres inden for fladen med midterklemmer på underkonstruktionen. På grund af deres høje vægt er brede ClickBoard-paneler uegnede som loftbeklædning. Til montering under loftet skal der derfor gøres brug af smalle ClickBoard-paneler. Dekorpanelerne fra serierne: Basic 10, Rapido Click og Milano Click fastgøres med fastgørelseskloen til Click-paneler, Novara med Profilkloen 3 til fer- og notpaneler

Please confirm your language in order to continue